Mediation Gorinchem


JF Mediation in Gorinchem heeft een uitgebreide mediationpraktijk en bedrijft advocatuur met toepassing van de conflictbemiddelende inzichten, zoals die ook bij mediation worden gebruikt. Hierdoor zijn zowel uw belangen als die van uw omgeving gediend, waardoor oplossingen langer standhouden. In dit kader geven wij ook trainingen aan particulieren en instellingen.

mediation_arbeidsrecht_1

Visie


JF Mediation Gorinchem begeleidt de groeiende behoefte om geschillen bij voorkeur buiten de rechtszaal op te lossen. Dit kan door gerezen geschillen op te lossen middels mediation of door conflicten voor te zijn middels training. De kennis en ervaring opgedaan in de advocatuur trachten wij te delen en in te zetten om conflicten te voorkomen of weg te nemen, voordat deze escaleren en bijvoorbeeld de rechtszaal bereiken. Mocht dit niet meer tot de mogelijkheden behoren, dan staan wij u uiteraard graag bij als advocaat.

mediation_familierecht_2

TRAINING


Wij verzorgen trainingen over het voorkomen van conflicten of deze beheersbaar te houden en niet onnodig te laten escaleren, zowel in het algemeen als specifiek in het familierecht.

MEDIATION


Om binnen een conflict tot een oplossing te komen, is mediation een effectievere methode gebleken dan een uitspraak van een rechter, waardoor een dergelijke oplossing langer standhoudt.

mediation_familierecht_3
mediation_arbeidsrecht_3

ADVOCATUUR


Mocht u zich genoodzaakt zien om een advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht te raadplegen voor advies, dan staat mr. J.F. (Hanke) van Drenth u graag bij.

mediation_arbeidsrecht_2
mediation_arbeidsrecht_2
mediation_arbeidsrecht_2

MEDIATION


Mediation is conflictbemiddeling, waarbij de mediator als neutrale deskundige de communicatie tussen de partijen begeleidt om gezamenlijk tot een beslissing te komen. Overeenkomsten, die door mediation tot stand komen, houden vaak langer stand en zijn daarmee effectiever gebleken dan uitspraken, die door een rechter aan de betrokkenen worden opgelegd. JF Mediation begeleidt u graag in zowel het familierecht als bij arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke conflicten.


Hoe gaat mediation in zijn werk

De betrokken partijen krijgen bij mediation de mogelijkheid om zelf tot een oplossing te komen. Hierdoor hebben ze niet alleen invloed op de uiteindelijke overeenkomst, maar ook op de tijdsduur van het proces.

Een mediationgesprek duurt vaak 2 à 3 uur en vindt plaats in onze speciaal daarvoor ingerichte mediationruimte of via videobellen, indien dit door de partijen wordt gewenst. Na ieder mediationgesprek ontvangen de partijen een verslag van de mediator met vaak daarbij enkele aandachtpunten, die verduidelijkt of uitgewerkt dienen te worden. Na een aantal weken volgt steeds weer een mediationgesprek om zo uiteindelijk tot een overeenkomst te komen. Vaak zijn tussen de twee en vijf gesprekken voldoende om tot overeenstemming te komen, maar dit hangt uiteraard af van de opstelling van de betrokkenen en de complexiteit van de zaak.


Rol als mediator

Een mediator is een neutrale deskundige, die desondanks ook kritisch zal zijn op de partijen, indien de situatie daarom vraagt. Daarnaast schetst de mediator de kaders, waarbinnen een oplossing gevormd dient te worden. Daarom is het hebben van een gedegen, juridische achtergrond als mediator zeer wenselijk, zeker in emotionele of juridisch complexe zaken.


Emoties

Bij conflicten kunnen emoties een belangrijke rol spelen en kunnen ze een oplossing jarenlang in de weg staan. In de rechtszaal is totaal geen ruimte of aandacht voor emoties. Bij mediations is daar wel ruimte voor als dit gewenst is. Sommige zaken dienen voor sommige partijen soms even gezegd te zijn, waarmee de druk eraf is of de kou uit de lucht. Als dergelijke ruimte wordt geboden voor emoties kunnen de betrokkenen soms sneller en beter tot een oplossing komen, zo leert de ervaring.


vFAS
Mr. J.F. (Hanke) van Drenth is als vFAS scheidingsmediator buitengewoon goed in staat om partijen deskundig te begeleiden. De vFAS scheidingsmediator-opleiding is voorbehouden aan advocaten. Dit betekent dat zij gedegen juridische kennis en jarenlange ervaring hebben. Daarnaast duren veel mediator-opleidingen slechts zes maanden, terwijl het vFAS opleidingstraject drie jaar beslaat. Op deze wijze heeft een vFAS scheidingsmediator de juiste vaardigheden, die essentieel zijn om mediations tot een goed einde te brengen. Denk hierbij aan gespreks- en interventievaardigheden, maar ook aan kennis over de samenhang tussen psychologie, emoties en gedrag.


Familierecht

Conflicten in het familierecht zijn vaak ingrijpend en emotioneel, zeker wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Mediations blijken vaak een goede manier om tot een oplossing te komen, waarin de belangen van alle betrokkenen - zeker die van eventuele kinderen - goed zijn meegewogen. In het familierecht blijven mensen vaak nog jaren aan elkaar verbonden, bijvoorbeeld vanwege een zorg- of omgangsregeling. Daarom is het essentieel om tot een gezamenlijke oplossing te komen, die zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.


Arbeidsrecht

Ook in het arbeidsrecht kunnen niet zelden verschillen van inzicht worden uitgepraat of opgelost binnen een mediationtraject. Er kan vaak meer besproken worden dan gedacht, waarbij deskundige begeleiding gewenst is. Denk binnen het arbeidsrecht aan situaties als ontslag, langdurige ziekte, terugkeer/reïntegratie en conflicten op de werkvloer. Ook hier spelen emoties geregeld een grote rol en kan mediation verrassend effectief zijn.


Ondernemingsrecht

Zakelijk conflicten, zowel intern als extern, kunnen het functioneren van een onderneming ernstig belemmeren. Bij interne conflicten in het ondernemingsrecht kunt u denken aan onenigheid tussen maten binnen een maatschap of tussen vennoten in een vennootschap. Denk bij externe conflicten bijvoorbeeld aan onenigheid tussen twee bedrijven aangaande levering of het schenden van een beding. Aangezien veel sectoren “een kleine wereld” zijn, waarin men elkaar vaak tegenkomt, is een escalatie van een conflict om meerdere redenen ongewenst. Onder deskundige begeleiding van een mediator kunnen de conflicten inzichtelijk worden gemaakt en in veiligheid worden besproken met als doel, dat de partijen tot een zo optimaal mogelijke oplossing komen en het conflict achter zich kunnen laten.


Samenvattend

Mediation is een wijze van conflictoplossing, waar de mediator samen met de betrokkenen de problemen en emoties bespreekt om uiteindelijk tot een oplossing te komen, waar de partijen zelf invloed op hebben. Afhankelijk van de opstelling van de partijen en de complexiteit van de casus houdt dit ook in, dat mediations doorgaans sneller en daardoor ook goedkoper verlopen dan reguliere rechtszaken op tegenspraak.