TRAINING


Onze trainingen zijn in overleg met u meer of minder juridisch relevant en altijd gericht op het verkrijgen van inzicht in gedrag en handelen, eventueel binnen een juridisch kader. Er wordt veel aandacht geschonken aan conflicten en het beheersbaar houden daarvan, zodat er ondanks een conflict toch nog kan worden samengewerkt en een resultaat kan worden behaald.


Wij geven bijvoorbeeld trainingen aan gezinsvoogden, jeugd- en gezinsprofessionals, leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en managers in het algemeen. Daarnaast geven wij ook cursussen aan mensen, die zojuist gescheiden zijn en om dienen te gaan met een geheel nieuwe en emotionele situatie. Ook de verplichte intervisie bijeenkomsten voor collega-mediators en collega-advocaten begeleiden wij.


Graag stellen we samen met u een training samen voor u of uw organisatie.

mediation_arbeidsrecht_3