Familierecht

Advocaat

Gorinchem


Hanke van Drenth is gespecialiseerd bij de vFAS  als familierecht advocaat Gorinchem. Een familierecht advocaat overlegt doorgaans intensief met zijn cliënt om tot een zo goed mogelijke strategie te komen, waarbij de belangen van eventuele kinderen zeer belangrijk zijn.

gorinchem_advocaat
familierecht_advocaat_2

SCHEIDINGEN 


Mocht een relatie niet standhouden en een scheiding onvermijdelijk zijn, dan is een zo goed mogelijke begeleiding wenselijk bij dit ingrijpende en emotionele traject. Hanke is een zeer ervaren familierecht advocaat en zodoende uitstekend in staat om met u te bepalen, wat de beste strategie en oplossing voor uw specifieke situatie is. Eventuele minderjarige kinderen en hun belangen zijn hierin zeer belangrijk.

OMGANG EN GEZAG


De omgang tussen ouder en kind kan om meerdere redenen moeizaam verlopen. Ook zaken die verband houden met het ouderlijk gezag, zoals verhuizingen, vakanties en schoolkeuze kunnen problemen opleveren. Hanke helpt u als familierecht advocaat graag om hierin de juiste keuzes te maken, zodat uw leven en dat van uw kind(eren) in prettiger en rustiger vaarwater komt.

familierecht_advocaat_4

ALIMENTATIE


Het bepalen van de hoogte van alimentatie leidt regelmatig tot onenigheid en procedures bij rechtbanken. Hanke helpt u graag om inzichtelijk te maken waar u recht op heeft en hoe dit het beste te verkrijgen.

ONDER TOEZICHT STELLING EN UITHUISPLAATSING


Soms komt het voor dat een instantie de rechter verzoekt een kind van u onder toezicht te stellen (OTS) of uit huis te plaatsen (UHP). In dergelijke gevallen is het raadzaam om een ervaren familierecht advocaat te raadplegen om uw belangen en die van uw kinderen te waarborgen.

vFAS GESPECIALISEERD


De vFAS omschrijft zichzelf is volgt: “De vFAS is een vereniging van advocaten, die gespecialiseerd zijn in het familie- en erfrecht. De leden van de vFAS worden ook opgeleid tot scheidingsmediator. De vFAS kent strenge toelatingseisen en aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen. De leden moeten zich voortdurend bijscholen. Dit alles zorgt ervoor dat u bij een vFAS advocaat/scheidingsmediator altijd kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.” Hanke is zowel gespecialiseerd vFAS familierecht advocaat als gespecialiseerd vFAS scheidingsmediator.

familierecht_advocaat_4

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING


Wanneer kinderen betrokken zijn bij internationale verhuizingen van ex-partners, kan er sprake zijn van zogenaamde internationale kinderontvoering. Deze complexe materie behoeft vaak een betrokken en vakkundig familierecht advocaat. Hanke staat u hierin graag bij.

familierecht_advocaat_5

AFSTAMMING


Zijn er zaken met betrekking tot afstamming, die u graag veranderd ziet, dan staan wij u graag bij. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat u een erkenning wenst te vernietigen of er juist één gerechtelijk wenst vast te stellen.

NAAMSWIJZIGING


Als u uw voornaam wenst te wijzigen, kunt u dat verzoek met onze hulp indienen. Een achternaamswijziging kunt u in principe zelf aanvragen.