MEDIATION

De informatie op dit weblog is vaak een vereenvoudigde weergave van emotioneel en juridisch complexe situaties. Deze tekst is slechts informatief en niet bedoeld als juridisch advies. Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met ons kantoor en dan zullen wij u zo goed mogelijk adviseren in uw specifieke situatie.

Mediation is conflictbemiddeling, waarbij de mediator als neutrale deskundige de communicatie tussen de partijen begeleidt om gezamenlijk tot een beslissing te komen. Overeenkomsten, die door mediation tot stand komen, houden vaak langer stand en zijn daarmee effectiever gebleken dan uitspraken, die door een rechter aan de betrokkenen worden opgelegd. JF Mediation begeleidt u hier graag in.

 

Mediationgesprek

Bij mediations komen de partijen samen onder begeleiding van een mediator om hun onenigheden te bespreken en tot een oplossing te komen. Het is niet altijd nodig om het op alle vlakken eens te worden, als er maar een werkbare oplossing wordt gevonden voor de toekomst. Op deze wijze komen de partijen zelf tot een oplossing en hoeft een rechter geen beslissing aan de partijen op te leggen. Dit bespaart doorgaans veel tijd en geld én kan ervoor zorgen dat zakelijke of familiaire relaties intact en functioneel blijven.

Een mediationgesprek duurt vaak 2 à 3 uur en vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte mediationruimte. Indien dit door de partijen wordt gewenst, kan het overigens ook via videobellen plaatsvinden. Na ieder mediationgesprek ontvangen de partijen een verslag van de mediator met vaak daarbij enkele aandachtpunten, die verduidelijkt of uitgewerkt dienen te worden. Na een aantal dagen of weken volgt steeds weer een mediationgesprek om zo uiteindelijk tot een overeenkomst te komen. Vaak zijn tussen de twee en vijf gesprekken voldoende om tot overeenstemming te komen, maar dit hangt uiteraard af van de opstelling van de betrokkenen en de complexiteit van de zaak.

 

Rol als mediator

Een mediator is een neutrale deskundige, die ook kritisch kan zijn op de betrokkenen, indien de situatie daarom vraagt. Daarnaast schetst de mediator de kaders, waarbinnen een oplossing gevormd dient te worden. Tijdens de mediation is het de bedoeling dat standpunten losgelaten kunnen worden, zodat er tussen de deelnemers een gesprek kan ontstaan over een oplossing, waaraan mogelijk niet eerder is gedacht. Wel is het zaak dat een oplossing juridisch goed onderbouwd is. Daarom is een gedegen, juridische achtergrond als mediator zeer wenselijk.

 

Emoties

Bij conflicten kunnen emoties een belangrijke rol spelen en kunnen ze een oplossing jarenlang in de weg staan. In de rechtszaal is er echter totaal geen ruimte of aandacht voor emoties. Bij mediations is daar wel ruimte voor als dit gewenst is, uiteraard binnen het redelijke. Het is aan de mediator om dit proces in goede banen te leiden. Bepaalde zaken dienen voor sommige partijen soms even gezegd te zijn, waarmee de kou uit de lucht is. Als dergelijke ruimte wordt geboden, kunnen de betrokkenen soms sneller en beter tot een oplossing komen. Het kan ook zeer verhelderend werken als er inzicht wordt gegeven in de reden van de emoties en de oorzaak van bepaald gedrag. Dit alles uiteraard met de bedoeling een goede basis te laten ontstaan voor het maken van duurzame afspraken. 

Onderscheidend vermogen

Mediation is niet iets dat je er even bij doet of iets wat je na een enkele cursus onder de knie hebt. Om een mediation goed te laten verlopen, is de juiste kennis en ervaring nodig. Jarenlange ervaring met conflicten, gedragingen van mensen en het scheppen van oplossingen binnen of buiten de rechtszaal, is zeer gewenst. Een goed geschoolde en ervaren mediator kan de juiste juridische kaders aangeven en is in staat om emoties en gedrag in de juiste mate bespreekbaar te maken.

 

Samenvattend

Mediation is een wijze van conflictoplossing, waar de mediator samen met de betrokkenen de problemen bespreekt om uiteindelijk tot een oplossing te komen, waar de partijen zelf invloed op hebben. Afhankelijk van de opstelling van de partijen en de complexiteit van de casus houdt dit ook in, dat mediations doorgaans sneller en daardoor ook goedkoper verlopen dan reguliere rechtszaken op tegenspraak.