TOEPASSING VAN

MEDIATION

De informatie op dit weblog is vaak een vereenvoudigde weergave van emotioneel en juridisch complexe situaties. Deze tekst is slechts informatief en niet bedoeld als juridisch advies. Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met ons kantoor en dan zullen wij u zo goed mogelijk adviseren in uw specifieke situatie.

Voorwaarden

In beginsel kan mediation voor alle problemen worden ingezet als er aan twee belangrijke voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moeten de partijen bereid zijn gedurende het proces de standpunten van een ander serieus te overwegen naast de eigen standpunten. Dit wil zeggen: hoor ik wat er gezegd wordt? En wat bedoelt diegene precies? Ten tweede dient men de kaders en de deskundigheid van een mediator te accepteren, zodat oplossingen binnen het redelijke vallen en de afspraken juridisch goed onderbouwd zijn.

 

Familierecht

Conflicten in het familierecht zijn vaak ingrijpend en emotioneel, zeker wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Mediations blijken vaak een goede manier om tot een oplossing te komen, waarin de belangen van alle betrokkenen - zeker die van eventuele kinderen - goed zijn meegewogen. In het familierecht blijven mensen vaak nog jaren aan elkaar verbonden, bijvoorbeeld vanwege een zorg- of omgangsregeling. Daarom is het essentieel om tot een gezamenlijke oplossing te komen, die zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.

 

Arbeidsrecht

Ook in het arbeidsrecht kunnen verschillen van inzicht worden uitgepraat of opgelost binnen een mediationtraject. Er kan vaak meer besproken worden dan gedacht, waarbij deskundige begeleiding gewenst is. Denk binnen het arbeidsrecht aan situaties als ontslag, langdurige ziekte, terugkeer/reïntegratie en conflicten op de werkvloer. Ook hier spelen emoties geregeld een grote rol en kan mediation verrassend effectief zijn.

 

Ondernemingsrecht

Zakelijk conflicten, zowel intern als extern, kunnen het functioneren van een onderneming ernstig belemmeren. Bij interne conflicten in het ondernemingsrecht kunt u denken aan onenigheid tussen maten binnen een maatschap of tussen vennoten in een vennootschap. Denk bij externe conflicten bijvoorbeeld aan onenigheid tussen twee bedrijven aangaande levering of het schenden van een beding. Aangezien veel sectoren “een kleine wereld” zijn, waarin men elkaar vaak tegenkomt, is een escalatie van een conflict om meerdere redenen ongewenst. Onder deskundige begeleiding van een mediator kunnen de conflicten inzichtelijk worden gemaakt en in veiligheid worden besproken met als doel, dat de partijen tot een zo optimaal mogelijke oplossing komen en het conflict achter zich kunnen laten.

 

Gespreksleider

Een mediator kan ook gesprekken leiden of begeleiden, die buiten het juridische veld vallen. Hierbij kunt u denken aan het verbeteren van relaties van buren of het op gang brengen van de communicatie tussen familieleden, die elkaar lange tijd niet gesproken hebben. Ook gesprekken tussen verschillende bedrijven of instanties, die op het punt van samenwerking of fusie staan, kan geregeld een goede gespreksleider behoeven.

Een goede gespreksleider tracht de gesprekken functioneel en zuiver te houden, waarbij de verschillende partijen de ruimte krijgen hun zienswijze over te brengen op de anderen. Op deze wijze kan er begrip ontstaan voor elkaars handelen in het verleden en kunnen de betrokkenen beter geïnformeerd beslissingen nemen in de toekomst.