CO-OUDERSCHAP

De informatie op dit weblog is vaak een vereenvoudigde weergave van emotioneel en juridisch complexe situaties. Deze tekst is slechts informatief en niet bedoeld als juridisch advies. Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met ons kantoor en dan zullen wij u zo goed mogelijk adviseren in uw specifieke situatie.

Wanneer de omgangsregeling zo is vormgegeven, dat de kinderen na een scheiding evenveel tijd bij beide ouders doorbrengen, spreekt men van co-ouderschap of ‘bij helfte gedeelde zorg’. Voor 1995 verbleven kinderen na een scheiding doorgaans bij de gezaghebbende ouder, terwijl de andere ouder geen gezag had en de kinderen één weekend in de twee weken verzorgde. Nadat bleek, dat dit de belangen van kinderen vaak niet diende, is het sinds 1995 bij wet mogelijk gemaakt, dat ouders na een scheiding beiden het gezag behouden over de kinderen. Hiermee werd de weg geplaveid voor meer evenwichtige omgangsregelingen. Gezag en omgang dienen overigens wel gescheiden te worden in dit verband. Wij leggen daar het verschil uit. 

 

Communicatie ouders

Voor het succesvol laten verlopen van een omgangsregeling - en zeker co-ouderschap - is goede communicatie tussen de ouders essentieel. Deze communicatie is soms niet eenvoudig. Als de ouders hun emoties als ex-partners achter zich kunnen laten, zodat zij als ouders functioneel en goed kunnen communiceren, dan zijn de belangen van de kinderen vaak het beste gediend. Na het opstellen van de omgangsregeling is namelijk nog regelmatig overleg nodig voor huiswerk, medische zaken, kleding, sporten etc. Het is belangrijk, dat de ouders hier een prettige en juiste balans in vinden, zodat er ruimte is om normaal en functioneel met elkaar te overleggen.

 

Mening van kinderen

Naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze aangeven, wat zij wensen en kan de omgang eventueel daarop worden aangepast. De loyaliteit van de kinderen moet echter niet worden onderschat. Als ouders zelf met kinderen gaan praten, zullen zij zich goed moeten voorbereiden, want kinderen willen hun ouders geen pijn doen en willen geen keuze maken tussen hun ouders. Eventueel kan een derde, zoals een mediator, hier een deskundige, neutrale rol in spelen.

 

Kinderrekening
Een kinderrekening is een goede manier om afspraken te maken over de kosten van de kinderen. De uitgangspunten van de standaardregeling en de afspraken t.a.v. de kinderrekening zullen echter goed afgewogen moeten worden, want verkeerd gebruik ligt soms op de loer. De kinderrekening is een goede manier om uitgaven inzichtelijk te maken en juist te budgetteren, waarna een afspraak om bijvoorbeeld na een half jaar te evalueren, te adviseren is.

 

Andere omgangsregelingen
Co-ouderschap is niet zaligmakend en soms worden de belangen van kinderen op een andere wijze beter gediend. Zo kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden bij een kind, waardoor veel wisselen moeilijk is, zoals bij een bepaalde handicap of bij kinderen, die fanatiek sporten of musiceren. Daarnaast hebben sommige ouders een afwijkende baan, waardoor zij zich niet eenvoudig kunnen schikken, zoals een schipper of een arts met oproepdiensten. Een goede taakverdeling zal daarom altijd onderwerp van discussie zijn en kan er ook toe leiden, dat de zorg niet bij helfte wordt gedeeld, maar op een andere wijze invulling krijgt.